Kazen Kai Holdall


Kazen Kai Holdall


Small (47 x 30 x 27cm) £20
Medium (62 x 30 x 30cm) £25
Large (85 x 38 x 35cm) £30